Veel gestelde vragen

1. Vanaf wanneer is de arbocatalogus in de arbowet opgenomen?
Vanaf 1 januari 2007: Met de herziening van de arbowetgeving per 1/1/2007 doet het fenomeen ‘arbocatalogus’ zijn intrede.

2. Is een oplossingenboek hetzelfde als een arbocatalogus?
De arbocatalogus is feitelijk een oplossingenboek voor gezondheids- en veiligheidsrisico’s die werknemers lopen tijdens hun werk, maar een oplossingenboek is pas een arbocatalogus als deze is goed gekeurd door de vakbonden en de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie heeft doorstaan.

3. Is de arbocatalogus een wet?
Nee, maar de arbocatalogus is opgenomen in de arbowet en na publicatie in de Staatscourant geeft deze aan op welke wijze aan wettelijke verplichtingen kan worden voldaan.

4. Moet ik de arbocatalogus zien als hulpmiddel?
Ja, de arbocatalogus is voor werkgevers en werknemers in bedrijven een hulpmiddel op branche of sectorniveau om keuzes te maken die helpen veiligheids- en gezondheidsrisico’s te vermijden of te verminderen.

5. Moeten normen en grenswaarden in de arbocatalogus worden opgenomen?
Nee, dit is niet verplicht, maar in de praktijk kan het handig zijn omdat het concrete grenzen stelt.

6. Als er een arbocatalogus voor een branche beschikbaar is, moet deze dan worden opgenomen in de CAO?
Dit is geen verplichting. Het is een keuze van de branche in overleg met de vakbonden.

7. Is de arbocatalogus een sectorcatalogus of een bedrijfscatalogus?
De arbocatalogus biedt maatwerk-keuzes en oplossingen die passend zijn voor een sector. Van sociale partners – vakbonden en werkgeversorganisaties - wordt dan ook verwacht dat zij per sector vorm geven aan de arbocatalogus, óók waar sectoren niet door een sector-CAO gedekt worden. De arbocatalogus is minder geschikt om op bedrijfsniveau te worden afgetimmerd: véél uitzoekwerk wordt dan dubbel of driedubbel gedaan, en de toegevoegde waarde is gering. Wel kan het interessant zijn voor grotere bedrijven die in een niche-markt opereren. Maar instemming van de vakbonden blijft noodzakelijk.