Wat is een arbocatalogus?

Wat is een arbocatalogus? In een arbocatalogus is vastgelegd welke maatregelen een werkgever neemt om te voldoen aan de voorschriften in de Arbowet. De arbocatalogus is een gezamenlijk product van werkgevers en werknemers. Ook de brancheorganisatie kan een arbocatalogus voor de sector ontwikkelen.

In een arbocatalogus zijn alle taken, functies en risico’s binnen de branche beschreven en in een praktische, digitale vorm gegoten. Hierdoor wordt de informatie zowel voor werkgevers als werknemers toegankelijk en bruikbaar. Een medewerker met bijvoorbeeld een baliefunctie kan zodoende zien wat zijn/haar taken zijn, welke risico’s daaraan vastzitten en welke concrete oplossingen er zijn om deze risico’s te vermijden. Ook worden bijvoorbeeld de risico’s beschreven van langdurig staan of beeldschermwerk.

Meer weten?


Arbocatalogus niet verplicht, wel meer vrijheid!

De arbocatalogus is een vrijwillige overeenkomst tussen sociale partners en is dus niet verplicht. Toch heeft het wel degelijk toegevoegde waarde om een arbocatalogus te ontwikkelen. Het voordeel is dat je als branche eigen specifieke afspraken vastlegt. De arbocatalogus geeft de branche en de werkgever meer vrijheid en eigen regie op de eigen specifieke arbeidsomstandigheden.

De arbocatalogus is geen vrijblijvend document. Als de arbocatalogus is vastgesteld en met een positief resultaat is getoetst door I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) dan wordt van bedrijven verwacht dat zij gebruik maken van de werkmethoden of maatregelen die zijn beschreven.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Arbode Consultancy kan u begeleiden bij het tot stand komen van een arbocatalogus. Verschillende branches gingen u reeds voor. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen:
  • inventarisatie doelvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet die gelden voor de branche;
  • inventarisatie functiegroepen binnen een branche;
  • inventarisatie van de risico's van iedere functiegroep;
  • op basis van de inventarisatie in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties bepalen van de belangrijkste (de zogenaamde "prioritaire") risico's;
  • per risico opstellen van een arboblad;
  • laten toetsen van de concept arbocatalogus door I-SZW;
  • hosten van de arbocatalogus op arbocatalogus.com;
  • periodieke update van arbobladen.