Preventiemedewerker 2014

geplaatst op 03 januari 2014 11:23:00

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

Taken preventiemedewerker

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Overige aandachtspunten

  • Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. 
  •  Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn. 
  •  Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren. 
  • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
  • In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
  • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken. 

Sinds 2005, toen de term preventiemedewerker in de arbowet werd geïntroduceerd, hebben talloze preventiemedewerkers een cursus gevolgd. Sindsdien is er op het gebied van regelgeving ten aanzien van het onderwerp arbeidsomstandigheden veel veranderd: arbowetgeving, organisatie van BHV, de term psychosociale arbeidsbelasting (PSA), introductie van de arbocatalogus, RI&E etc. Tijd dus voor deze opgeleide preventiemedewerkers om bijgeschoold te worden. Daarom introduceert Arbode Consultancy de opleiding Preventiemedewerker 2014. Voor slechts €450,- ex BTW inclusief lunch, naslagwerk en deelnamecertificaat wordt u in één dag volledig bijgepraat. Ook voor nieuwe preventiemedewerkers is dit een perfecte introductie in de wereld van de preventiemedewerker.  Kijk voor nadere informatie op preventiemedewerker2014.nl